Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στις 03/02/22 δημοσιεύτηκε στην σελίδα του greece20.gov.gr η επίσημη απόφαση για την ένταξη του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» της Δράσης 16706 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Αντικειμενο επιδοτησης Ταμειου Ανακαμψης και Ανθεκτικοτητας

Σκοπός της δράσης είναι να επιδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίησή τους. Συγκεκριμένα αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, τα συστήματα τηλεργασίας, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, την τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, τις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα υποδείγματα και το λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με έως 250 εργαζόμενους και θα επιδοτούνται αναλογικά με των αριθμό εργαζομένων με την μορφή voucher. Η πλατφόρμα της δράσης  είναι η digitalsme.gov.gr

δικαιουχοι επιδοτησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Δείτε την ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία) και μονάδα μέτρησης την ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας). Η μονάδα ΕΜΕ ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. 

Υψος επιδοτησης συμφωνα με το μεγεθος της εταιρειας

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%
Χρονική διάρκεια προγράμματος:
 • Αιτήσεις συμμετοχής:
  • Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Οι Δικαιούχοι μπορουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακής πλατφόρμα από από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως  και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers:
  • Για Δικαιούχους της Κατηγορίας 1: μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
  • Για Δικαιούχους των Κατηγοριών 2,3 και 4: μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

επιδοτουμενα προιοντα & υπηρεσιες

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες (βλ. επόμενες παραγράφους).
Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών (βλ. επόμενες παραγράφους). Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δε χρειάζεται να εγκριθούν προτού συμπεριληφθούν σε μία επιδοτούμενη λύση, εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις επιλέξιμες κατηγορίες και συνοδεύουν το βασικό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Υπόκεινται όμως σε συγκεκριμένους περιορισμούς που αναλύονται παρακάτω.

(Α) Κωδικός (Β)
Θεματική Ενότητα
[Γ]
Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας
[Δ]
Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες
[E]
Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση,
ρύθμιση προϊόντος
Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30%
επί της συνολικής
Β.00.02 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Συμβουλευτική υποστήριξη
για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό
Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης

Προτασεις επιδοτησης SECURITY SUBSCRIPTION

Webinars

Προτασεις επιδοτησης CLOUD

H σουίτα Secure Office είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων cloud εφαρμογών γραφείου ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.