Προϊόντα MailStore

H MailStore εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Email Archiving για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Mailstore.com

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

MailStore Server

Λύση για την αρχειοθέτηση, τη διαχείριση και τη συμμόρφωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

ΛΥΣΕΙΣ