Όροι χρήσης digitalsima.gr

Η ανώνυμη εταιρεία “Digital SIMA AE” με ΑΦΜ 095435945, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Διεύθυνση Ηλία Ηλιού 54, 11743 Αθήνα (εφεξής «Εταιρεία»), δημιούργησε και συντηρεί το δικτυακό τόπο www.digitalsima.gr (εφεξής «δικτυακός τόπος») για την προβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.

Η χρήση του δικτυακού τόπου διέπεται από τους ακόλουθους κανόνες τους οποίους η χρήστες που τον επισκέπτονται αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Στόχος της Εταιρείας είναι να παρέχει μέσω του δικτυακού της τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σ’ αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Εταιρεία δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Αν και οι Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από
ιούς Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, firewall, ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου από το δικτυακό σε συσκευές του.

Τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Τροποποίηση του υλικού του δικτυακού τόπου ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ