Προφίλ Εταιρείας

H Digital SIMA ιδρύθηκε το 1988 με αντικείμενο την διασύνδεση απομακρυσμένων δικτύων μέσω Modem και Πολυπλεκτών.

Η Digital SIMA διαθέτει ποιοτικά προϊόντα μέσω ενός δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών, που καλύπτουν την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα.

Σήμερα η Digital SIMA επικεντρώνεται στη διανομή προϊόντων και λύσεων για επιχειρήσεις, στους εξής τομείς:

– Δικτυακές Υποδομές


– Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής


– Αποθήκευση Δεδομένων


– Cloud Solutions


ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της Digital SIMA είναι:

 • Λύσεις Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Υπηρεσίες για την συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια ασφάλειας και διαθεσιμότητας πληροφοριών.
 • Email Servers και προστασία της επικοινωνίας.
 • Λύσεις Storage / Backup / Business Continuity.
 • Υπηρεσίες Cloud για την διαθεσιμότητα δεδομένων και εφαρμογών.
 • Υπηρεσίες Cloud για Ασφαλείς Υπηρεσίες e-mail.
 • Εξοπλισμός Ενσύρματης και Ασύρματης δικτύωσης (LAN & WAN).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στις δραστηριότητες της Digital SIMA περιλαμβάνονται:

 • Πώληση εξοπλισμού και λογισμικού στους τομείς ειδίκευσης.
 • Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συμμόρφωσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 • Παροχή υπηρεσιών cloud με έμφαση στους τομείς ασφαλούς επικοινωνίας, Backup & Disaster Recovery.
 • Σχεδιασμός λύσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες υλοποίησης των προτεινόμενων λύσεων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οι βασικοί άξονες στους οποίους δίνει τη μεγαλύτερη βαρύτητα η Digital SIMA

Συνεχής υποστήριξη συνεργατών

Η εταιρεία προσφέρει υποστήριξη στους συνεργάτες της σε ολόκληρο τον κύκλο της πώλησης. Επιπλέον παρέχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη.

Απόκτηση και μετάδοση τεχνογνωσίας

Το τεχνικό τμήμα αποτελείται
από έμπειρους και ειδικευμένους μηχανικούς, πιστοποιημένους από τους συνεργαζόμενους οίκους.

Η εταιρεία διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνεργάτες της.

Επιλογή των κατασκευαστικών οίκων με κριτήρια ποιότητας

Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους με γνώμονα την ποιότητα των προϊόντων και τον άριστο λόγο αξίας/απόδοσης.

Ιστορικό Εταιρείας

2016 Cloud Service (Disaster Recovery)

2014 Τμήμα Data Security Services

2012 Cloud Services (Mailgr, ClearSpam)

2011 Cloud Services (Backup365, Smart SSL)

2009 Τμήμα Storage και Προστασίας Δεδομένων

2008 Μητροπολιτικά Ευρυζωνικά δίκτυα για Δήμους

2005 Διασύνδεση κτιρίων μέσω Laser 1G

2004 Ολοκληρωμένες Λύσεις Περιφερειακής Ασφάλειας UTM

2000 Τμήμα Ασφάλειας Δικτύων

1999 Εγκατάσταση συσκευών xDSL στα 2 Mbps

1998 Ασύρματο δίκτυο 2 Mbps, για κάλυψη νομού

1996 Συνεργασία με ISPs για εξοπλισμό των κόμβων τους

1995 Σύνδεση απομακρυσμένων δικτύων μέσω Routers

1993 Εγκαταστάσεις πολυπλεκτών Voice/Data σε μισθωμένα κυκλώματα

1991 Υλοποίηση Πανελλαδικού Δικτύου Χ.25 για λογαριασμό Δημόσιας Υπηρεσίας

1990 Διασύνδεση Υποκαταστημάτων με Πολυπλέκτες

1989 Εγκατάσταση Modem στα 2400 kbps σε BBS - πρόδρομοι των σημερινών ISPs

1988 Ίδρυση Εταιρείας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ