Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Εισαγωγη – χρησιμα links

Στις 03/02/22 δημοσιεύτηκε στην σελίδα του greece20.gov.gr η επίσημη απόφαση για την ένταξη της Δράσης 16706 με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος digitalsme.gov.gr και μελετήστε την Πρόσκληση, για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής αίτησης.

Από τις 22/06/22 λειτουργεί επίσημα η πλατφόρμα εγγραφής για τους Προμηθευτές (merchants.digitalsme.gov.gr) και τους Δικαιούχους (beneficiary.digitalsme.gov.gr) του προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” της δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ”.

δικαιουχοι επιδοτησης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Απασχολούν έως 250 εργαζόμενους (ΕΜΕ) και θα επιδοτούνται αναλογικά με το μέγεθος της εταιρείας.

Δείτε την ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται σε κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία) και μονάδα μέτρησης την ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας). Η μονάδα ΕΜΕ ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Υψος επιδοτησης συμφωνα με το μεγεθος της εταιρειας

Επιδοτείται το 90% της καθαρής δαπάνης με το μέγιστο όριο να διαμορφώνεται ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

 

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Χρονικη διαρκεια προγραμματος

 • Αιτήσεις συμμετοχής:
  • Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
  • Οι Δικαιούχοι μπορουν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ψηφιακής πλατφόρμα από από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers
  • Έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. (new update)
  • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας. (new update)

Τελευταία ενημέρωση: 02/10/23

Αντικειμενο επιδοτησης προγραμματος ψηφιακα εργαλεια ΜΜΕ

Σκοπός της δράσης είναι να επιδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίησή τους. Συγκεκριμένα αφορούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, τα συστήματα τηλεργασίας, την επιχειρηματική αναλυτική, την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, τις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, την τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, τις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα υποδείγματα και το λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες: Τυποποιημένα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, διατίθενται προς πώληση (perpetual licensing) ή παρέχονται με τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας (as a service) και έχουν δηλωθεί στο Πρόγραμμα. (Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για όσα προϊόντα έχουν εγκριθεί από το Φορέα).

Συμπληρωματικές υπηρεσίες: Προαιρετικές υπηρεσίες που παρέχονται συμπληρωματικά με τα βασικά ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, συμβάλουν στην καλύτερη εφαρμογή/αξιοποίησή τους και ανήκουν σε μία από τις επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών (βλ. τον παρακάτω πίνακα). Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δε χρειάζεται να εγκριθούν προτού συμπεριληφθούν σε μία επιδοτούμενη λύση και συνοδεύουν το βασικό ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία. Για κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί συγκεκριμένο ποσοστό επιδότησης επί της συνολικής δαπάνης (βλ. τον παρακάτω πίνακα).

(Α) Κωδικός (Β)
Θεματική Ενότητα
[Γ]
Κατηγορία προϊόντος/ υπηρεσίας
[Δ]
Ελάχιστες απαιτήσεις & πληροφορίες
[E]
Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση,
ρύθμιση προϊόντος
Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30%
επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.02 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03 Συμπληρωματικές
Υπηρεσίες
Συμβουλευτική υποστήριξη
για τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό
Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10%
επί της συνολικής επιδότησης

Προτασεις επιδοτησης SECURITY SUBSCRIPTION

Webinars

Προτασεις επιδοτησης CLOUD

H σουίτα Secure Office είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων cloud εφαρμογών γραφείου ειδικά διαμορφωμένων για τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.