Διαδικασία Επισκευής 

Διαδικασία Επισκευής Προϊόντων

Πριν την αποστολή προϊόντων για επισκευή  πρέπει να προηγείται επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα για έλεγχο της εγγύησης του προϊόντος. Για προϊόντα εκτός εγγύησης ισχύει χρέωση για τον έλεγχό τους, ανεξάρτητα εάν θα επισκευαστούν ή όχι.

Τα προϊόντα αποστέλλονται για επισκευή, με χρέωση του αποστολέα. Προϊόντα που αποστέλλονται με χρέωση της Digital SIMA δεν παραλαμβάνονται.

Η αποστολή κάποιου προϊόντος για επισκευή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

  • αναλυτική περιγραφή βλάβης
  • email υπεύθυνου

Διαφορετικά η επισκευή δεν θα προωθηθεί στο τεχνικό τμήμα, έως ότου μας δοθούν τα παραπάνω στοιχεία.